Företagets namn - Företagsmeddelande
Patientsäkerhetslagen:

Det är viktigt för dig som klient att känna till att jag lyder under en lag som heter Patientsäkerhetslagen. Denna lag benämndes tidigare med namnet "kvacksalverilagen".
Vad det innebär är att komplementära terapeuter måste iaktta vissa restriktioner när det gäller behandlingar av klienter.
Därför behandlar jag tex inte sjukdomstillstånd som cancer, diabetes, blodsjukdomar (som HIV, hepatit, leukemi etc), epilepsi och gravida samt psykiska sjukdomar. 
Jag får varken behandla eller ge råd till barn under åtta år.
Läs gärna mer under länken för att informera dig om vad lagen innebär.
Detta gäller för alla som arbetar i komplementärmedicin, vilket kan vara bra att känna till. Undantag gäller för de som har legitimation i sitt yrke. 
Är du osäker om du kan ta emot healing så hör av dig till mig. Detta är en restriktion för vad patientsäkerhetslagen säger men det är alltid ditt ansvar att välja själv över din kropp.  

Så här säger lagen:

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
 
1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning;
3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos;
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling;
6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller 
7. prova ut kontaktlinser

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/Site Builder drivs av  Vistaprint